Free songs
11
מרץ
2014

ספסלי גינה מעץ

ספסלי גינה מעץ לרוב, כאשר אנחנו חושבים על ספסל, עולה בראשינו תמונה של ספסלי העץ המוצבים ברחובות, עליהם יושבים אנשים (בעיקר מבוגרים..) ומתחממים בשמש. תמונה הנותנת הרגשת חמימות ונעימות. אז אם בחוץ משמשים הספסלים כפינת רוגע ומנוחה, שבה ניתן לשבת, לנוח וליהנות מהשמש הנעימה, למה...